Groen Webshop

Europa wordt wakker!

Europa wordt wakker! Van een neoliberale naar een sociale, solidaire en duurzame Economische Unie

De vraag is niet ‘voor of tegen Europa’, ook niet ‘meer of minder Europese Unie’. De fundamentele vraag is: ‘wélk Europa willen we?’ In ‘Europa wordt wakker!’ beschrijft Europees parlementslid Bart Staes de ingrediënten voor een meer sociale, solidaire en duurzame Europese Unie. Staes legt uit waarom Europa in een diepe crisis is.

Volgens Staes zijn de nieuwe, overal opduikende eurosceptici een spiegelbeeld van de neoliberale en conservatieve krachten die de Unie al decennia besturen. Een Europese Unie die louter inzet op draconisch besparen, niets doet aan fiscaal en sociaal beleid en onvoldoende duurzame werkgelegenheid creëert, is gedoemd te mislukken.

Op essentiële punten is er nood aan een sterk Europees beleid dat het algemeen belang dient. Daarom de noodzaak de financiële sector sterker te reguleren en banken die nog steeds too big to fail zijn, op te knippen. Daarom de keuze voor een meer rechtvaardige fiscaliteit en het bestrijden van belastingparadijzen.

Daarom de nood aan een sterk en dwingend Europees klimaat- en energiebeleid. Daarom de dwingende opdracht Europees vorm te geven aan minimale Europese sociale standaarden. Daarom de opdracht een duurzame, leefbare landbouw en voedselproductie mogelijk te maken. De komende jaren zijn cruciaal. Europa moet weer een gezamenlijke droom worden.

Niet door te zwaaien met blauwe Europese vlaggen, maar door samen een sociaal en duurzaam Europa te realiseren. Minder markt en munt, meer mens en milieu!

Bart Staes | Europa wordt wakker! Van een neoliberale naar een sociale,
solidaire en duurzame Europese Unie | Brussel, in eigen beheer | 2014 | 87 pagina’s

In de kijker